Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Septynios svarbiausios ydos

1. Puikybė
2. Gobšumas
3. Gašlumas
4. Rūstumas
5. Pavydas
6. Rajumas
7. Tingumas

 

KBK nuorodos