Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Dvylika Šventosios Dvasios vaisių

1. Meilė
2. Džiaugsmas
3. Ramybė
4. Kantrybė
5. Didžiadvasiškumas
6. Gerumas
7. Maloningumas
8. Romumas
9. Ištikimybė
10. Kuklumas
11. Susivaldymas
12. Skaistumas

 

KBK nuorodos