Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Septyni gerieji darbai sielai

1. Nemokantį pamokyti.
2. Abejojančiam patarti. 
3. Nuliūdusį paguosti. 
4. Pikta darantį sudrausti.
5. Įžeidimus atleisti. 
6. Nuoskaudas nukęsti. 
7. Melstis už gyvus ir mirusius.

 

KBK nuorodos