Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Septyni gerieji darbai kūnui

1. Išalkusį pavalgydinti. 
2. Ištroškusį pagirdyti. 
3. Vargšą aprengti. 
4. Keleivį priglausti. 
5. Kalinį sušelpti. 
6. Ligonį aplankyti. 
7. Mirusį palaidoti.

 

KBK nuorodos