Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Trečias poskyris. Dievo išganymas: įstatymas ir malonė

1949 Palaimai pašauktam, bet nuodėmės sužeistam žmogui reikalingas Dievo teikiamas išganymas. Dievo pagalba jam ateina Kristuje per Įstatymą, kuris žmogui vadovauja, ir per malonę, kuri jį stiprina:

Darbuokitės savo išganymui su baime ir drebėdami, nes Dievas iš savo palankumo skatina jus ir trokšti, ir veikti! (Fil 2, 12–13).