Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Dievo angele – Angele Dei

Dievo angele Angele Dei
Dievo angele,
mano sarge,
teikis mane,
tau maloningojo Dievo pavestąjį,
apšviesti, sergėti,
valdyti ir vesti.
Amen.
Ángele Dei,
qui custos es mei,
me, tibi commíssum
pietáte supérna,
illúmina, custódi,
rege et gubérna.
Amen.

 

KBK nuorodos