Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Dvigubas meilės įsakymas

1. Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, visa siela ir visu protu. 
2. Mylėk savo artimą kaip save patį.

 

KBK nuorodos