Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]
KATEKIZMAS.LT
KB katekizmas, 2015
 

Ketvirta dalis. Krikščioniškoji malda

Miniatiūra iš Dionizo vienuolyno Atoso kalne (kodeksas 587), nutapyta Konstantinopolyje apie 1059 metus.

Kristus malda kreipiasi į Tėvą (plg. 2599 skiltį). Jis meldžiasi vienas. Jo mokiniai iš tolo pagarbiai į Jį žiūri. Šv. Petras, apaštalų vyriausiasis, atsigręžęs į kitus, rodo Tą, kuris yra krikščioniškosios maldos Mokytojas ir Kelias (plg. 2607 skiltį): „Viešpatie, išmokyk mus melstis“ (Lk 11, 1).