Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Trečias poskyris. Žmogaus atsakas Dievui

142S-25Savuoju Apreiškimu „neregimasis Dievas iš didžios meilės prabyla žmonėms kaip draugams ir su jais kalbasi norėdamas juos pakviesti ir priimti į savo bendrystę“1. Tam kvietimui tinkamas atsakas yra tikėjimas.

143S-25Tikėjimu žmogus savo protą ir valią visiškai palenkia Dievui. Visa savo esybe žmogus pritaria Dievui Apreiškėjui.2 Šventasis Raštas tą žmogaus atsaką apreiškiančiam Dievui vadina „tikėjimo klusnumu“.3

 

 

 

 

KBK nuorodos
KBKS nuorodos

142-14325. Kaip žmogus atsako apsireiškiančiam Dievui?

Dievo malonės palaikomas, žmogus atsako Dievui tikėjimo klusnumu, t. y. visiškai atsiduodamas Dievui ir priimdamas jo tiesą kaip laiduojamą To, kuris yra pati Tiesa.

KBKS 25 kontekstas

KBK išnašos

1Vatikano II Susirinkimas, Dogm. konst. Dei Verbum, 2: AAS 58 (1966) 818.

2Plg. Vatikano II Susirinkimas, Dogm. konst. Dei Verbum, 5: AAS 58 (1966) 819.

3Plg. Rom 1, 5; 16, 26.