Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

 

Visiems, kurie nori sistemingai pažinti tikėjimo turinį, vertinga ir būtina pagalbinė priemonė bus Katalikų Bažnyčios katekizmas. Jis yra vienas svarbiausių Vatikano II Susirinkimo vaisių. <...> ten spindi mokymo lobis, Bažnyčios per dutūkstantmetę istoriją sukauptas, sergėtas ir perduotas. Nuo Šventojo Rašto iki Bažnyčios tėvų, nuo teologijos mokytojų iki šventųjų šimtmečių tėkmėje Katekizmas nenykstamai primena daugybę būdų, kuriais Bažnyčia apmąstė tikėjimą ir tobulino mokymą, siekdama suteikti tikintiesiems tikrumo jų tikėjimo gyvenime.
BENEDIKTAS XVI. Porta fidei, 11

Apie KBK

KATALIKŲ BAŽNYČIOS KATEKIZMAS

Vilnius: „Katalikų pasaulio leidiniai“, 2015. 980 p.
ISBN 978-9955-29-210-4
KNYGĄ RASITE KATALIKŲ KNYGYNUOSE.

© Libreria Editrice Vaticana, 1997
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 2015
© UAB „Katalikų pasaulio leidiniai“, 2015

Libreria Editrice Vaticana omnia vindicat iura. Sine eiusdem licentia scripto data nemini liceat hunc Compendium denuo imprimere aut in aliam linguam vertere.

„Libreria Editrice Vaticana“ pasilieka sau visas leidybines teises. Be jos duoto raštiško sutikimo neleidžiama Katekizmo spausdinti arba versti į kitą kalbą.

Šiame projekte naudojamas tekstas iš naujausio, trečiojo leidimo (2015 m). Pirmasis leidimas (kita teksto redakcija) išleistas 1997 m. (jis, įvedus privalomus pataisymus, buvo anksčiau paskelbtas svetainėje katekizmas.lcn.lt) , antrasis (nauja vertimo redakcija) išleista 2012 m.

KBK tekstą SKAITYKITE arba STUDIJUOKITE (matydami sąsajas su KBKS ir pan.) nuo pradžių arba per TEMINĘ RODYKLĘ.


Šaltiniai
biblija.lt
Vatikano II Susirinkimo dokumentai: EISkatalikai.lt
Kiti Bažnyčios mokymo šaltiniai: EISkatalikai.lt
Partneriai ir rėmėjai
www.lkrsalpa.org
www.katalikuleidiniai.lt
 
Kiti katekizmai ir susijusi literatūra